Blog

Internet prodaja ili klasična prodaja?

Vremena se konstantno mijenjaju, a oni koji ignorišu tokove koje svako vrijeme nosi sa sobom obično bivaju podređeni onima koji su ih znali prepoznati, a naročito onima koji i sami doprinose kreiranju modernih tokova. Ovo pravilo se reflektuje kako na društvenom tako i na poslovnom nivou.

Google i business modernog doba

Ako vašu web stranicu, bilo da se radi o prezentaciji proizvoda ili usluga, blogu ili online trgovini, nije moguće naći na Google, ona kao da i ne postoji ili još gore, postoji ali samo pravi troškove.

Kako se pozicionirati na Google-u?

Prema istraživanjima najveći dio pretraga i obavljenih kupovina se dešava na rezultatima koje dobijemo na prvoj stranici Google-a, a od svih rezultata na prvoj stranici se daleko najviše otvaraju 3 prva. Dakle, rezultat na prvoj strani je pokazatelj dobro odrađene web stranice, koja je ujedno i dobro optimirana za Google-ov pretraživač.

Šta je SEO i za šta je bitan?

Donedavno je jedino bilo bitno imati radnju u centru grada ili u prometnom trgovačkom centru. Danas, a naročito za vrijeme koje dolazi je najvažnije imati web stranicu pozicioniranu na prvoj stranici Google-a.

Vrste SEO optimizacije

Google zbog mogućnosti zloupotrebe ne otkriva parametre svojih algoritama, ali SEO stručnjaci rade analize, eksperimentišu i dolaze do značajnih saznanja o tome kako poboljšati pozicije web stranica u pretragama. Ove analize se pretvaraju u tzv. ranking faktore koji se koriste za optimiranje pozicije web stranica na Google-ovim pretragama.

Šta su ključne riječi i zašto su bitne?

Ključne riječi su pojmovi koje korisnici ukucavaju na Google-u prilikom pronalaženja određenih proizvoda i usluga. Od odsudnog su značaja kada se radi optimizacija web stranice.