Blog

Internet prodaja ili klasična prodaja?

Vremena se konstantno mijenjaju, a oni koji ignorišu tokove koje svako vrijeme nosi sa sobom obično bivaju podređeni onima koji su ih znali prepoznati, a naročito onima koji i sami doprinose kreiranju modernih tokova. Ovo pravilo se reflektuje kako na društvenom tako i na poslovnom nivou.

Google i business modernog doba

Ako vaš sajt (web stranicu, online trgovinu, portal ili blog) nije moguće naći na Google-u, on kao da i ne postoji ili još gore, postoji ali samo pravi troškove.

Kako se pozicionirati na Google-u?

Prema istraživanjima, najveći broj klikova i obavljenih kupovina se dešava na rezultatima koje dobijemo na prvoj stranici Google-a, a od svih rezultata na prvoj stranici se daleko najviše otvaraju 3 prva. Dakle, rezultat na prvoj Google-ovoj stranici je pokazatelj dobro pripremljenih sadržaja web stranice, koja je ujedno i dobro optimirana za Google-ov pretraživač.

Šta je SEO i zašto je bitan?

Donedavno je jedino bilo bitno imati radnju u centru grada ili u prometnom trgovačkom centru. Danas, a naročito za vrijeme koje dolazi je najvažnije imati web stranicu pozicioniranu na prvoj stranici Google-a.

Vrste SEO optimizacije

Google zbog mogućnosti zloupotrebe ne otkriva parametre svojih algoritama, ali mnogobrojni SEO stručnjaci svakodnevno rade na njihovom dešifrovanju. Putem raznoraznih analiza i eksperimenata se dolazi do značajnih saznanja o tome kako funkcionišu Google-ovi algoritmi. Rezultati ovih analiza se kategorišu i pretvaraju u tzv. “ranking faktore” koji služe kao smjernice pri optimiranju pozicije web stranica na Google-ovim pretragama.

Šta su ključne riječi i zašto su bitne?

Ključne riječi su pojmovi koje korisnici ukucavaju na Google-u prilikom pronalaženja određenih proizvoda, usluga i drugih sadržaja. Od odsudnog su značaja kada se radi optimizacija web stranice.

Naslovne oznake, meta opisi, landing page

Naslovne oznake i meta opisi su dijelovi rezultata pretrage na Google-u koji povezuju rezultat pretrage sa određenim sadržajem vaše web stranice, tzv. Landing page.

SEO metode i tehnike

Dozvoljene i nedozvoljene SEO metode i tehnike

Moram li angažovati stručnjake ili marketinšku agenciju za SEO moje web stranice?

Ako ne želite angažman stručnjaka ili marketinških agencija bilo bi poželjno da imate čovjeka u firmi koji ima dovoljno vremena i osjećaja za online tržište, te koji bi bio spreman naučiti minimalno osnove klasičnog i digitalnog marketinga.