SEO metode i tehnike

Dozvoljene i nedozvoljene SEO metode i tehnike

Važnost investiranja u SEO konstantno raste. Sve više firmi shvata üta potencijalno donose visoke organske pozicije na Google-u i koji tržišni udio mogu izgubiti ako nisu dobro pozicionirani. Sa porastom svijesti o bitnosti organskog saobraćaja raste i konkurencija na online tržištu. Borba za pozicije na Google-u se zaoštrava, a kao što to često biva, mnogi pod pritiskom potežu za “lakšim i bržim” putevima. Nažalost lagano i brzo pozicioniranje na Google-ovim organskim pretragama uglavnom nije moguće odraditi putem legalnih konvencionalnih metoda. Ovakvi pokušaji često bivaju prepoznati od Google-a i okarakterisani kao pokušaj prevare što nanosi dugoročnu štetu poslovanju firme koja je posegnula za ovakvim metodama.

Uputstva i pravilnike o dozvoljenim SEO metodama i tehnikama daju pretraživači. Za bolju orijentaciju bitno je znati da su dozvoljene SEO metode i tehnike (eng. white hat SEO) usmjerene prema korisnicima, živim ljudima, a ne pretraživačima. Trudite se da se svidite šefu kompanije da biste dobili posao a ne ispunjavate osnovne pretpostavke za tu poziciju? Ili još gore, želite da obmanete šefa kompanije sa svojim kvalifikacijama, koje su nedovoljne, da biste dobili željenu poziciju. Znajte, na kraju ćete najvjerovatnije izgubiti i vaš kontakt sa šefom i poziciju u firmi. Analogno tome, ako se trudite da obmanete Google kako biste došli do vaše ciljne grupe vjerovatno ćete u dogledno vrijeme biti kažnjeni, izgubićete “povjerenje” kod Google-a i teško ćete se oporaviti u online svijetu.

Nedozvoljeni SEO (eng. black hat SEO) podrazumijeva primjenu metoda i tehnika u cilju manipulacije Google-a kako bi se na što brži način stiglo do rezultata. Neke od ovih tehnika su:

  • Prekomjerna upotreba ključnih riječi za koje želimo da se pozicioniramo na Google-u, tzv. keyword stuffing
  • Dodavanje teksta i ključnih riječi koje nisu vidljive za korisnike ali su vidljive za pretraživače
  • Mijenjanje kompletnog sadržaja stranice drugim sadržajem nakon što se ta stranica dobro poziicionirala na Google-ovim pretragama. Ovo je poznato pod imenom „page swapping“
  • Masovno postavljanje nerelevantih back linkova

Zato, primjenjujte legalne metode – koristite ključne riječi u okviru sadržaja koji imaju smisla, linkujte prema vašoj web stranici sa relevantnih izvora i kreirajte kvalitetan sadržaj koji je usmjeren isključivo prema posjetiocima vaše web stranice.

Koristite dozvoljene tehnike ako želite dugoročno zadržati dobru poziciju na pretragama. Posezanje za nedozvoljenim metodama u cilju brzog uspjeha je obično kratkog daha i nanosi nesagledivu štetu.

Piše: Edin Ibrišimović

Želite

kvalitetan sajt?

dobru poziciju na Google-u?

brendiranje firme, proizvoda ili usluga?

Kontaktirajte nas