Naslovne oznake, meta opisi, landing page

Naslovne oznake i meta opisi su dijelovi rezultata pretrage na Google-u koji povezuju rezultat pretrage sa određenim sadržajem vaše web stranice, tzv. Landing page.

Naslovne oznake i meta opisi su dijelovi rezultata pretrage na Google-u koji povezuju rezultat pretrage sa određenim sadržajem vaše web stranice, tzv. Landing page.

Naslovna oznaka

Vrlo je bitno da brižno odaberete ključne riječi koje koristite u URL-u, naslovnim oznakama i meta opisima. Klučne riječi se analiziraju online instrumentima koji vam daju informaciju o tome koliko često se neka ključna riječ ukucava prilikom pretraga.

Osim toga klučne riječi trebaju doista reprezentovati ono što se nalazi na Landing page-u na koji je vaš Google-rezultat povezan. U protivnom ćete imati veliku ratu napuštanja stranice (engl. Bounce rate) što će negativno uticati na vašu poziciju na Google tražilici.

Primjera radi ako u rezultatima pretraga nađemo naslov “Otvaranje firme u Austriji” sa opisom ove usluge (vidi sliku iznad) onda taj rezultat treba da vodi na Landing page koji obrađuje upravo ovu temu (vidi sliku ispod). Nasuprot tome, ako ovaj rezultat korisnika odvede na podstranicu vašeg sajta koja opisuje neku drugu uslugu, za očekivati je da će korisnik napustiti vašu stranicu prije nego je pročitao sadržaj o otvaranju firme koji ste pripremili.

Landing page

Landing page

Stranica na koju korisnik dolazi sa rezultata pretraga se zove Landing Page. Ona je jedan od neizostavnih elemenata u toku vođenja korisnika interneta od vašeg Google rezultata, preko web stranice pa sve do izvršavanja željene akcije odnosno do ostvarivanja cilja koji ste sebi zacrtali. Pri pripremi koncepta treba stalno imati na umu niz akcija koje korisnik mora obaviti da bi došao do konačnog cilja, a to su:

  1. Korisnik prilikom pretraga na Google-u dolazi do vaše naslovne oznake i meta opisa, koji mu ukazuju na sadržaj stranice na koju će doći ako klikne taj rezultat. Vaš Google-rezultat u tom smislu treba biti atraktivan i informativan.
  2. Putem klika na vaš Google-rezultat korisnik dolazi na Landing Page sa sadržajem koji je u skladu sa Google-rezultatom. U optimalnom slučaju ćete već u naslovu landing page-a i prvih par rečenica imati sadržaj koji ponavlja poruku vašeg Google-rezultata.
  3. Kompletan sadržaj vaše landing page treba biti tako koncipiran da korisnika putem interesantnih i korisnih sadržaja vodi do obavljanja akcije zbog koje je došao na vašu stranicu i zbog koje ste vi napravili landing page. Ova akcija može biti obavljanje kupovine, prijava za seminar, ispunjavanje formulara i sl. Korisnik će obaviti krajnju akciju (konverziju) samo ukoliko vidi lični benefit od obavljanja iste.

Da bi se ovaj koncept uspješno sproveo u djelo potrebno je, osim marketinškog znanja, veoma dobro poznavati ciljnu grupu za koju se radi koncept, te imati proizvode/usluge koji im mogu ponuditi određeni benefit.

Naslovna oznaka

Naslovna oznaka je poznata i pod nazivom “Title tag”, a može imati veličinu od maksimalno 600 pixela što odgovara dužini teksta od nekih 65 znakova. Dakle nemate prostora da pričate priče, nego u par riječi treba sažeti osnovno iz vaše ponude. Zato u naslavnu oznaku (Title tag) uvrstite najvažnije ključne riječi koje najbolje opisuju Vašu ponudu. Kod ponuda koje su lokalnog karaktera dobro je navesti i lokaciju.

Izbjegavajte ponavljanje riječi u naslovnim oznakama. Za svaku stranicu koristite različite naslove. Primjera radi, ako za vašu advokatsku kancelariju sve vaše podstranice na web-u nazovete samo „Advokatska kancelarija“ korisnicima neće biti moguće razlikovati u pretragama različite usluge koje imate u ponudi, jer će svi rezultati sa vaše web stranice imati isti naslov.

Prethodno istražite ključne riječi koje korisnici ukucavaju kada traže usluge koje imate u ponudi. Ako se radi o sinonimima ubacite one koji se češće pretražuju i naravno budite originalni i kreativni kako biste privukli pažnju korisnika.

Meta opis

Za meta opis se često koristi i engleski pojam “Meta description”, a ovim putem informišemo korisnike o tačnom sadržaju svake podstranice na vašem web-u. Meta opis se ne ubraja u direktne ranking faktore, ali njegov sadržaj često odlučuje o tome da li će neko kliknuti vaš rezultat na Google-u ili ne. Stoga se često spominje u vezi sa ranking faktorima.

U meta opis je moguće upisati oko 300 znakova. I ovdje ste prilično limitirani sa obimom teksta, te je bitno napraviti ga kompaktnim i jasnim. Najčešće prilikom pretraživanja pročitamo meta opis prije nego kliknemo na rezultat pretraživanja. Potrudite se da napravite interesantan meta opis a iskoristite ga ujedno i kao poziv korisnicima da kliknu na rezultat pretraga i dođu na vašu web stranicu (npr.: “ISPUNITE NEWSLETTER I OSTVARITE 20% POPUSTA !”). Time povećavate broj klikova.

Isto kao i kod naslovnih oznaka i ovdje je bitno koristiti različite meta opise za različite stranice. Osim informacija za korisnike, meta opisi trebaju biti optimirani i za tražilice pa je poželjno u tekst meta opisa uvrstiti ključne riječi.

U cilju kontrolisanja naslovnih oznaka i meta opisa koristite Google Search Console.

Zaključak

Naslovne oznake i meta opisi su prva informacija koju korisnici dobijaju o vašem sajtu prilikom pretraga na Google-u i ostalim pretraživačima. Ukoliko privuku dovoljno pažnje i zainteresuju osobu koja pretražuje, za očekivati je da će baš taj Google-rezultat biti kliknut. Naslovne oznake i meta opisi koji nisu uredno urađeni uglavnom bivaju “preskočeni” od strane korisnika. Međutim čak i ako su kvalitetno odrađeni a klik vodi na stranicu vašeg sajta (landing page) koja nije u skladu sa Google-rezultatom sa kojeg je korisnik došao na vaš sajt, sigurno nećete ostaviti dobar utisak na korisnike. Naslovi, meta oznake i landing page su dijelovi jedne priče koja završava konverzijom (kupovina, ispunjavanje formulara, uspostavljanje kontakta i sl.) i tako ih treba i osmisliti.

Piše: Edin Ibrišimović

Želite

kvalitetan sajt?

dobru poziciju na Google-u?

brendiranje firme, proizvoda ili usluga?

Kontaktirajte nas