Google i business modernog doba

Ako vaš sajt (web stranicu, online trgovinu, portal ili blog) nije moguće naći na Google-u, on kao da i ne postoji ili još gore, postoji ali samo pravi troškove.

Ako vaš sajt (web stranicu, online trgovinu, portal ili blog) nije moguće naći na Google-u, on kao da i ne postoji ili još gore, postoji ali samo pravi troškove.

Možete napraviti najbolji supermarket na svijetu, najbolju stambenu zgradu, najbolji restoran …. Međutim ako ste ih napravili u gustoj šumi u kojoj ne postoji put do vašeg objekta, sve će biti uzaludno. Internet je gusta šuma a putevi kojima se hodi kroz internet su online pretraživači, od kojih je za većinu svjetskih tržišta trenutno najbitniji Google.

Google ne treba previše idealizovati ali ni zanemarivati njegov ogroman uticaj na svjetsko tržište. U biti se radi o kompaniji koja kao i sve druge zavisi od svoje klijentele preko koje ostvaruje profit. Google-ova klijentela smo svi mi koji ga svakodnevno koristimo. Ukoliko ne budemo zadovoljni rezultatima pretraga koje nam Google isporučuje, vjerovatno ćemo vremenom početi koristiti druge pretraživače. Primjera radi pretraživač BING je uspio pridobiti jedan veliki dio klijentele sa specijalnim funkcijama za pretrage koje Google nema.

Najvažniji cilj svakog pretraživača je da svom korisniku isporuči najrelevantniji podatak u što kraćem vremenu i na najprihvatljiviji način. Trenutno je Google ipak bez premca po ovom pitanju, pa iz tog razloga daleko najviše korišten pretraživač interneta.

Zašto je bitno znati kako funkcioniše Google-ov ciklus pretraga?

Ciklus pretraga i isporučivanja rezultata se u pojednostavljenom obliku može predstaviti u tri koraka:

  1. Upit koji korisnik unese u Google
  2. Identifikacija upita od strane Google-a, koji u slijedu pretražuje ogromne baze podataka
  3. Sortiranje i isporučivanje rezultata koji najbolje odgovaraju unešenom upitu. Ove rezultate Google reda algoritmičkim putem prema relevantnosti u odnosu na unešeni upit. Prioritet i prve pozicije se uvijek daju rezultatima koje je Google procijenio kao najrelevantije.

Ukratko, Google pokušava zadovoljiti korisnike sa rezultatima pretraga koji odgovaraju korisnikovim “željama” i u tome je veoma uspješan.

Uvid u ovaj ciklus je bitno imati iz 2 jednostavna razloga:

  1. Da biste se potrudili predstaviti svoje projekte preko kvalitetnih sadržaja (dizajnerska, tekstualna, konceptualna i strukturalna rješenja) u onoj formi u kojoj će biti interesantni za vaše potencijalne klijente, jer Google se trudi da nađe baš takve sadržaje.
  2. Istovremeno ih predstaviti Google-u u onoj formi u kojoj će vaše sadržaje moći lako pronaći, analizirati, sortirati i rangirati.

Na ovaj način pripremljeni web sadržaji će biti ocijenjeni od Google-a kao podobni za korisnike Google-a, te u konačnici bolje rangirani među Google-ovim rezultatima.

Smjernice o tome kako Google-u predstaviti Vaše sadržaje su navedene u našim člancima na temu SEO-a.

Piše: Edin Ibrišimović

Želite

kvalitetan sajt?

dobru poziciju na Google-u?

brendiranje firme, proizvoda ili usluga?

Kontaktirajte nas