Vrste SEO optimizacije

Google zbog mogućnosti zloupotrebe ne otkriva parametre svojih algoritama, ali mnogobrojni SEO stručnjaci svakodnevno rade na njihovom dešifrovanju. Putem raznoraznih analiza i eksperimenata se dolazi do značajnih saznanja o tome kako funkcionišu Google-ovi algoritmi. Rezultati ovih analiza se kategorišu i pretvaraju u tzv. “ranking faktore” koji služe kao smjernice pri optimiranju pozicije web stranica na Google-ovim pretragama.

Google zbog mogućnosti zloupotrebe ne otkriva parametre svojih algoritama, ali mnogobrojni SEO stručnjaci svakodnevno rade na njihovom dešifrovanju. Putem raznoraznih analiza i eksperimenata se dolazi do značajnih saznanja o tome kako funkcionišu Google-ovi algoritmi. Rezultati ovih analiza se kategorišu i pretvaraju u tzv. “ranking faktore” koji služe kao smjernice pri optimiranju pozicije web stranica na Google-ovim pretragama.

Algoritme za rangiranje stranica Google neprestano mijenja pa je potrebno biti non-stop u koraku sa njegovim trendovima. Shodno tome SEO vaše web stranice trebate konstantno prilagođavati i poboljšavati kako po pitanju sadržaja tako i po pitanju dizajna, brzine, kvalitetnih back linkova i još mnogo drugih stvari.

Generalno postoje 2 vrste SEO optimizacije:

1.) Optimiranje direktno na web stranici, tzv. On-Page optimizacija. Preporučljivo ju je uraditi već prilikom izrade web stranice. U tehnike On-Page optimizacije spadaju procesi dizajniranja, pisanja, kodiranja, programiranja i skriptovanja vaše web stranice. Među njavažnije spadaju:

 • struktura i naslovi URL-ova u skladu sa naslovnim oznakama svake podstranice i njihovim meta opisima.
 • Kvalitetni sadržaji sa segmentiranim tekstovima
 • Pravilan odabir i primjena ključnih riječi u sadržajima
 • Brzina stranice i SSL-certifikati
 • Glavni naslovi i podnaslovi obilježeni sa H-tagovima
 • Responzivni dizajn
 • Optimiziranje videa, slika i grafika sa odgovarajućim opisima i alt tagovima
 • Interni linkovi i izlazni linkovi prema srodnim stranicama i socijalnim mrežama sa share-opcijama
 • i dr.

  2.) Druga vrsta optimizacije se ne radi direktno na web stranici a poznata je pod nazivom Off-Page optimizacija. Ovu vrstu optimizacije je poželjno neprestano raditi. Najvažnija stvar kod ovog dijela optimiranja su tzv. back linkovi. Radi se o linkovima sa drugih web stranica koji vode prema Vašoj web stranici. Back linkovi, ukoliko su kvalitetni bivaju veoma dobro ocijenjeni od strane Google-a, koji potom podiže položaj vaših web sadržaja u pretragama.

Šta se podrazumijeva pod “kvalitetni back linkovi”?

“Kvalitetni back linkovi” su oni linkovi koji imaju smisla i za vas i za korisnike vaših internet sadržaja. Ukoliko link sa web stranice građevinske firme vodi na web stranicu veterinara ovaj link će po svoj prilici od Google-a biti ocijenjen kao nekvalitetan i ne samo da vam neće ništa doprinijeti nego vam može i naštetiti, jer će ga Google ocijenti kao pokušaj prevare.

Nakon odrađene OnPage i OffPage optimizacije veoma je bitno pratiti statistike web stranice, raditi analizu konkurencije i ključnih riječi koje su u trendu, te u skladu s tim dodatno optimirati web stranicu

Piše: Edin Ibrišimović

Želite

kvalitetan sajt?

dobru poziciju na Google-u?

brendiranje firme, proizvoda ili usluga?

Kontaktirajte nas