Impresum

WELL BUSINESS PROMOTION d.o.o.
ADRESA:

Sarajevo City Center
Safeta Mujića 2, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

WEB STRANICA:

wellpromotion.ba

E-MAIL:

help@wellpromotion.ba

TELEFON:

+387 61 787 346 (Viber / WhatsApp)

REGISTRACIJSKI BROJ KOMPANIJE:

ID 4202401300003
PDV 202401300003

REGISTROVANO KOD SUDA:

Općinski sud u Sarajevu, MBS: 65-01-0584-17